Salgs- og leveringsbetingelser

Generelle betingelser:

Gratis og betalt lejeperiode 1 DAG fra kl. 07:00 til 19:00 samme dag.

Det er gratis at låne en Isoleringstrailer, fra du henter den og en tidsbegrænset periode frem. Dertil kommer et reservationsgebyr ved forhåndsreservation, som betales på MobilePay eller kontant deponi ved afhentning af traileren.

Ved indlevering af en trailer er det først muligt at starte en ny gratis lejeperiode den efterfølgende dag, hvis den er ledig.

Afhentning af traileren

Du skal ved afhentningen af trailer kontrollere, at der ikke er fejl eller mangler på traileren, herunder at signalgivning og alt lys fungerer.

Hvis du bliver forhindret i at afhente din trailer, kan du afmelde din reservation senest 48 timer før afhentningstidspunktet, og du bliver da kun trukket normalt reservationsgebyr. Reservationsgebyret afhænger af størrelse på ordren 5% af beløbet, dog minimum 500,-. Det er gratis at aftale en anden dag, hvor man låner udstyret min. 48 timer før.

Afbestilling skal ske via mail: info@isoleringstrailer.dk.

Der er som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret på indgåelse af en lejeaftale med Isoleringstrailer.dk. Da leje af en trailer er en tjenesteydelse, der finder sted på et bestemt tidspunkt (lejeperioden), bortfalder fortrydelsesretten ved lejeperiodens start.

Afhentes Isoleringstraileren ikke senest en time efter den reserverede tid, trækkes der udeblivelses- og reservationsgebyr, og din reservation annulleres.

Dette kræves af dig

Du bærer det fulde ansvar for, at din Isoleringstrailer trækkes af et køretøj, som er lovmæssigt indregistreret til kørslen, og at der er tegnet en ansvarsforsikring på trækkrogen for det køretøj, du anvender.

Du skal besidde et gyldigt kørekort, der giver dig ret til at trække den lejede trailer. Det er dit ansvar, at din kørsel med traileren overholder færdselslovens regler.

Isoleringstraileren må kun føres af dig som lejer. Traileren må ikke fremlejes eller benyttes til befordring af personer eller dyr. Den må kun anvendes til det formål, som den er booket til.

Traileren må ikke benyttes til politiske eller religiøse formål.

Ved punktering af Isoleringstraileren skal du koble den fra bilen og trække den ind til siden, så den står lovligt og ikke står i vejen for andre trafikanter. Lås traileren og ring til Isoleringstrailers kundeservice: Henrik på tlf. 22371266.

Parkeringsbøder og andre afgifter

Du hæfter selv for alle parkeringsbøder/afgifter. Modtager vi opkrævninger på p-bøde grundet manglende betaling, videregiver vi lejerens navn og adresse til parkeringsselskabet, og der tilføjes et administrationsgebyr.

Manglende betaling af parkeringsbøde/afgift vil medføre krav mod lejeren af traileren inklusive evt. rykkergebyr samt et administrationsgebyr. Isoleringstrailer forbeholder sig ret til at trække en eventuel parkeringsafgift på din konto. 

Eventuelle indsigelser overfor parkeringsbøde/afgift skal rettes til bødeudsteder.

Tages traileren med til udlandet, risikerer du at få en bøde for ikke at have den originale registreringsattest. Der findes dog en kopi bagest i traileren. Samtidig skal du være opmærksom på, at skader på traileren eller bilen står for din egen regning, og du står samtidig også selv for hjemtransport af traileren, såfremt det skulle være nødvendigt. Vi anbefaler dog, at du som udgangspunkt ikke tager vores trailer med til udlandet.

Returnering af traileren

Din Isoleringstrailer skal tilbageleveres i rengjort stand til samme sted som afhentet plads på afhentningsstedet senest på det i aftalen fastsatte returneringstidspunkt – dog inden for afhentningsstedets åbningstid. Returnerer du ikke din trailer i rengjort stand, skal du betale et rengøringsgebyr.

Forudsat at der er ledig kapacitet, kan du forlænge lejeperioden ved at ringe til kundeservice. Aftale om forlængelse er først endeligt indgået, når du har modtaget skriftlig bekræftelse på sms eller mail.

Din Isoleringstrailer anses først som afleveret, når du har modtaget en tilsendt faktura med det opgjorte materialeforbrug og evt. skade/rengøring, hvis du ikke selv har udført dette.

Ved for sen aflevering trækker Isoleringstrailer et gebyr samt normal leje for hver ny påbegyndt lejeperiode. Der er ligeledes forsikringsgebyr per ny påbegyndt lejeperiode, indtil traileren er retur.

Har du ikke indgået skriftlig aftale med Isoleringstrailer om at forlænge lejeaftalen, kan Isoleringstrailer sætte sig i besiddelse af traileren gennem en umiddelbar fogedforretning uden sikkerhedsstillelse og for din regning.

Forsikring og selvrisiko

Alle trailere er forsikrede af Isoleringstrailer. Afleverer du vores trailer i beskadiget eller mangelfuld stand, eller bliver traileren stjålet, skal du betale en selvrisiko.

Opgøres skaden eller tabet til et beløb, som er mindre end selvrisikoen, udbetales differencen til dig, når en endelig opgørelse er udarbejdet af Isoleringstrailer.

Selvrisikodækningen dækker ikke eventuelt tyveri af traileren. Der vil altid være en selvrisiko, hvis traileren bliver stjålet.

Hvis skaden eller tabet helt eller delvist skyldes uforsvarlig adfærd eller misligholdelse af disse lejebetingelser, kan Isoleringstrailer rejse krav om erstatning ud over selvrisikobeløbet.

Forsikringen omfatter ikke skader på gods eller tyveri af gods.

Beregn pris

Nysgerrig på, hvad isolering til hulmur eller loft koster? Så brug vores prisberegner herunder. Og husk: Du låner trailer og udstyr med gratis.

Samlet pris inkl trailer. 4.750 DKK
Bestil isolerings trailer

Book
Trailer

Alt hvad du behøver for at isolere dit hus